Laptops in het MBO

Vandaag was er bij Kennisnet een bijeenkomst Laptops in het MBO.

De bedoeling was dat we deze dag de resultaten van een jaar lang implementeren in de instellingen zouden ophalen en dat er een aantal verdiepings vragen en knelpunten aan de orde zouden komen met name op functioneel, juridisch en technisch gebied.

De dag werd begeleid door Maaike Stam, Mieke van Keulen en Leo Bakker.

Het onderstaande gaat vooral over de ochtendsessie, ik moest helaas halverwege de middag weg.

De aanwezigen waren verdeeld over 5 tafels, elke tafel deelde met elkaar de stand van zaken met betrekking tot laptops op hun ROC.  De ervaringen werden aan het eind van de sessie gepresenteerd aan de groep.

Hieronder samenvattend de belangrijkste conclusies van de presentaties:

 • De onderwijsinspectie is op dit moment tegen het verplicht stellen van laptops voor deelnemers. Hun standpunt is dat de onderwijsinstelling vanuit de overheid geld ontvangt voor het bieden van een ICT-infrastructuur. Je kan die kosten niet opeens bij de deelnemer neerleggen. Er werd uitgebreid gesproken over dit, in de ogen van de aanwezigen, niet terechte standpunt. Feit is wel dat dit het huidige standpunt is.
 • Problemen rond ondersteuning ontstaan vaak pas zodra “pilot-projecten” worden opgeschaald. Grote aantallen laptops binnen de school zorgt nog vaak voor problemen.
 • Scholen en trainen van docenten in het gebruik en toepassen van de laptop is cruciaal voor het slagen van laptopprojecten.
 • Je moet een goed plan hebben voor wat betreft de ondersteuning in het geval van kapotte laptops. De oplossing zoals Koning Willem I die heeft werd een paar keer genoemd. Zij hebben een computerwinkel in het pand die ook beheer uitvoert en ervoor zorgt dat de student binnen een paar minuten weer een werkende laptop heeft.
 • Aanbestede outsourcing IT beheer overeenkomsten kunnen belemmerend werken. Als wireless niet in de oorspronkelijke aanbesteding opgenomen was dan kan je er niet zomaar aan beginnen.
 • Gewicht van de laptop is vaak een groot probleem. Voorkeur van onderwijsinstelling gaat vaak uit naar stevige zakelijke notebook. Student wil graag klein en licht.
 • Helemaal naar laptops is een illusie, voor zware (met name grafische) applicaties zal het vaste netwerk noodzakelijk zijn. Dit werd door meerdere groepen benoemd. De vaste pc zal niet verdwijnen, net zoals het bekabelde netwerk.
 • Er zijn ook instellingen die alweer afstappen van massaal laptop gebruik. De reden is dan vooral gelegen in het feit dat het hebben van een laptop in de klas onvoldoende toegevoegde waarde biedt bij de specifieke opleiding. Veel instellingen geven aan dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het didactische gebruik van de laptop.
 • Technische problemen moet je zien als randvoorwaarde, het mag geen drempel meer zijn. We moeten in staat zijn technische problemen op te lossen.
 • Er is veel onduidelijkheid over licenties. Kosten van software- en contentlicenties worden vaak als een belemmering gezien.

 

Tijdens de sessies werd ook gesproken over wat de beste manier is om informatie over dit onderwerp met elkaar te delen. De SURFgroep “laptopsinhetmbo” wordt helaas door niemand gebruikt. Geconcludeerd werd dat sessies zoals vandaag of zoals de sessie die vorig jaar door de licentiecommissie van saMBO~ICT is georganiseerd, als prettig worden ervaren. Fysiek samenkomen en ervaringen delen werkt kennelijk toch het beste.

Al met al vond ik het een zeer nuttige dag. Vanuit SLBdiensten kan ik aangeven dat wij continu met softwareleveranciers in gesprek zijn om ervoor te zorgen dat licentiemodellen aansluiten bij de ontwikkelingen die er op dit moment plaatsvinden. Ons doel is om ervoor te zorgen dat onderwijsinstellingen zo min mogelijk geld uit hoeven te geven aan ICT en zoveel mogelijk beschikbaar hebben voor het onderwijs. Daarnaast streven we ernaar de kosten voor de student zo laag mogelijk te houden.

Voor wat betreft onduidelijkheid om het gebied van de licenties zijn wij bij SLBdiensten aan het werk om per leverancier met duidelijke overzichten te komen over wat er wel en niet mag bij dit soort projecten. Schroom niet om contact met mij of met mijn collega’s op te nemen als er vragen zijn. Wij hebben inmiddels ook veel ervaring rondom grote laptop-projecten en overleggen vaak met instellingen over de beste en voordeligste wijze om de software op de laptop te krijgen.

Advertisement

One comment on “Laptops in het MBO

 1. “de onderwijsinspectie…..”
  Dit ligt iets genuanceerder. Inspecteurs gaan hier in de praktijk verschillend mee om. Er is een ROC op de vingers getikt voor het verplicht stellen van laptop aanschaf maar er zijn genoeg voorbeelden waar dat niet als een probleem gezien wordt.
  Misschien ligt het aan hoe je het verder in het vat giet. Komt de aanschaf bovenop de kosten of is het in plaats van b.v. boekengeld. Het mag geen ordinaire bezuinigingsmaatregel zijn.
  Er is in ieder geval geen heldere lijn, het is onduidelijk voor het werkveld.

  Arjen Vastenburg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s