Gigabyte at the CES 2013 Conference

gigabyte_logo_3610Ultrabooks seem to be the new magic device when it comes to laptops. Intel requires manufacturers to meet certain specifications in order to market a laptop as an Ultrabook.  When you meet these specs, you can join the “game”.

At the CES show we had a meeting with Gigabyte, where they showed us their latest models. We will see these hit the stores the next few weeks and months. Continue reading
Advertisement

Black Friday

As someone who has worked in the Business-to-Consumer (B2C) market in Europe for the last 10 years, I have always looked at the Holiday Season in the US. The enormous sales on Amazon at Black Friday and Cyber Monday have amazed me year after year. Just imagine 158 orders per second on Cyber Monday 2010. Shipping 9 million units around the world. Truly amazing. Continue reading

Gartner voorspelt…

Elk jaar doet Gartner voorspellingen over cruciale trends en gebeurtenissen op het gebied van IT, die zij de komende jaren ziet plaatsvinden. Eind november 2010 kwam zij met een aantal uitspraken waarvan sommige er niet om liegen. Een paar stellingen uit hun rapport bleven aan mij knagen, denkend aan het onderwijs en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Tijd om iets op te schrijven dus.

In 2014 zal 90% van alle organisaties het gebruik van zakelijke applicaties, op devices die eigendom zijn van de werknemer, ondersteunen.

Letterlijk zegt Gartner het volgende:

“The trend toward supporting corporate applications on employee-owned notebooks and smartphones is already under way in many organizations and will become commonplace within four years. The main driver for adoption of mobile devices will be employees — i.e., individuals who prefer to use private consumer smartphones or notebooks for business, rather than using old-style limited enterprise devices. IT is set to enter the next phase of the consumerization trend, in which the attention of users and IT organizations shifts from devices, infrastructure and applications to information and interaction with peers. This change in view will herald the start of the postconsumerization era.”

Consumerization of IT (Computerworld schrijft hier een leuk stuk over met onderwijs insteek) en het nieuwe werken zijn veelgehoorde termen de laatste tijd. Deze trends zorgen voor het vervagen van de klassieke scheiding tussen werk en privé. Smartphones dragen daar ook nog eens aan bij. In het onderwijs zie je steeds meer scholen die hun leerlingen de mogelijkheid bieden om laptops mee naar school te nemen. Bij sommige scholen wordt dit zelfs min of meer verplicht. Vanuit het onderwijs zijn we op dit moment dus de “werknemer van morgen” aan het leren dat het de normaalste zaak is om op je eigen device te “werken” (school) maar het tussendoor of daar omheen ook uitgebreid te gebruiken om in contact te blijven met je vrienden en om te internetten. Deze generatie zal als zij aan het werk gaan niet meer accepteren dat ze op, in hun ogen, minderwaardig materiaal werken. Zij zullen de werkgever in eerste instantie verzoeken om op de eigen pc’s te werken, op termijn zal men dit zelfs afdwingen. Werkgevers zullen op het gebied van netwerken en beveiliging met andere issues en investeringen te maken hebben, tegelijkertijd zullen ze wellicht hun eigen hardwarekosten omlaag kunnen brengen. Kortom, de kosten zullen verschuiven. De gebruiker zal echter wel nog steeds dezelfde applicaties willen gebruiken als hij voorheen op de pc van de school gebruikte.

Vanuit softwarelicenties bekeken is dit een interessante ontwikkeling. Op dit moment dient er voor een groot aantal producten betaald te worden per device dat eigendom is van het bedrijf / de onderwijsinstelling. Kosten omlaag zou je dus kunnen denken 🙂 Echter, je wil je werknemers ook nog toegang geven tot de software. Als je echter opeens te maken hebt met een groot aantal “unmanaged pc’s” dan is het niet te verlangen dat je als instelling duidelijk inzicht hebt in het exacte gebruik. Als wij praten met softwareleveranciers dan is de bovenstaande ontwikkeling al jaren een prominent onderwerp van gesprek. Hoe kunnen wij, vanuit licentieoogpunt, de optimale flexibiliteit bieden. Zonder afbreuk te doen aan legaal gebruik en zonder dat dit leidt tot kostenstijging. Aangezien we op dit gebied merken dat juristen (en licenties zijn nou eenmaal regels en contracten) langzamer werken dan de ontwikkeling van de techniek en ontwikkelingen in de maatschappij, is dit een uitdaging. Maar wel een mooie uitdaging!

 

In 2013 zal 80% van de bedrijven het gebruik van tablets ondersteunen.

Aldus een andere stelling van Gartner.

“The Apple iPad is the first of what promises to be a huge wave of media tablets focused largely on content consumption, and to some extent communications, rather than content creation, with fewer features and less processing power than traditional PCs and notebooks or pen-centric tablet PCs. Support requirements for media tablets will vary across and within enterprises depending on usage scenario. At minimum, in cases where employees are bringing their own devices for convenience, enterprises will have to offer appliance-level support with a limited level of network connectivity (which will likely include access to enterprise mail and calendaring) and help desk support for connectivity issues.”

De iPad zal de komende jaren concurrentie krijgen van Android en Windows tablets. Waar de iPad een briljant device is bezien vanuit de apps, het design en het feit dat het de eerste in zijn soort is, denk ik dat op termijn het marktaandeel van de iPad fors zal dalen. Ik, en dat is dus echt mijn eigen mening, denk dat in de zakelijke markt een Windows tablet een grotere kans heeft om de tablet standaard te worden. Ik voorzie dat dat toch meer een producerend device zal worden, makkelijk te integreren in de zakelijke (veelal Microsoft) omgeving. De iPad zal denk ik meer een device worden voor thuis. Maar ja, dat is mijn mening die niets heeft te maken met hetgeen Gartner zegt 🙂

Wat duidelijk is is dat er meer en meer tablets zullen komen. Of ze nou privé aangeschaft worden of zakelijk, we zullen ze in beide omgevingen willen gebruiken en dat gebruik zal gefaciliteerd moeten worden. Wat Gartner er overigens niet bij zegt is de uitdaging die IT afdelingen zullen gaan krijgen op dit gebied. Vanuit identity management en beveiliging zijn tablets een vak apart. Ik heb hier de afgelopen week een (indrukwekkende) presentatie van Symantec ( vanaf pagina 9) over gezien, waaruit dit op een duidelijke manier uitgelegd werd.

Vanuit licenties bezien is de tablet met apps nog een volledig onontgonnen gebied. Het huidige apps-store model lijkt mij in zakelijke omgevingen niet te handhaven Naarmate het gebruik stijgt wil je tenslotte dat de prijs per gebruiker omlaag gaat. Op dit moment is het model dat iedereen hetzelfde bedrag betaald, dat gaat wat mij betreft anders worden. Hoe en wanneer, de tijd zal het leren. Het is in ieder geval voor ons een punt van aandacht in de gesprekken die wij voeren met leveranciers van software en diensten.

Tot slot nog even deze stelling van Gartner:

In 2015 is 10 procent van je online “vrienden” niet-menselijk

Ik volg op Twitter nu al websites, die volgen mij ook terug. De technologie zal volgens Gartner echter verder gaan. Op termijn zijn dit soort vrienden door middel van intelligente software in staat relaties te onderhouden en “gesprekken” te voeren. We zullen het zien, misschien zijn het wel extreem zinnige gesprekken. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat je een keer met zo’n vriend uit eten gaat…

Al met al wat interessante stellingen, waar ongetwijfeld veel meer over te zeggen is. Reacties en suggesties hoor ik dan ook graag.

By Charles Stork Posted in Laptops

Laptops in het MBO

Vandaag was er bij Kennisnet een bijeenkomst Laptops in het MBO.

De bedoeling was dat we deze dag de resultaten van een jaar lang implementeren in de instellingen zouden ophalen en dat er een aantal verdiepings vragen en knelpunten aan de orde zouden komen met name op functioneel, juridisch en technisch gebied.

De dag werd begeleid door Maaike Stam, Mieke van Keulen en Leo Bakker.

Het onderstaande gaat vooral over de ochtendsessie, ik moest helaas halverwege de middag weg.

De aanwezigen waren verdeeld over 5 tafels, elke tafel deelde met elkaar de stand van zaken met betrekking tot laptops op hun ROC.  De ervaringen werden aan het eind van de sessie gepresenteerd aan de groep.

Hieronder samenvattend de belangrijkste conclusies van de presentaties:

  • De onderwijsinspectie is op dit moment tegen het verplicht stellen van laptops voor deelnemers. Hun standpunt is dat de onderwijsinstelling vanuit de overheid geld ontvangt voor het bieden van een ICT-infrastructuur. Je kan die kosten niet opeens bij de deelnemer neerleggen. Er werd uitgebreid gesproken over dit, in de ogen van de aanwezigen, niet terechte standpunt. Feit is wel dat dit het huidige standpunt is.
  • Problemen rond ondersteuning ontstaan vaak pas zodra “pilot-projecten” worden opgeschaald. Grote aantallen laptops binnen de school zorgt nog vaak voor problemen.
  • Scholen en trainen van docenten in het gebruik en toepassen van de laptop is cruciaal voor het slagen van laptopprojecten.
  • Je moet een goed plan hebben voor wat betreft de ondersteuning in het geval van kapotte laptops. De oplossing zoals Koning Willem I die heeft werd een paar keer genoemd. Zij hebben een computerwinkel in het pand die ook beheer uitvoert en ervoor zorgt dat de student binnen een paar minuten weer een werkende laptop heeft.
  • Aanbestede outsourcing IT beheer overeenkomsten kunnen belemmerend werken. Als wireless niet in de oorspronkelijke aanbesteding opgenomen was dan kan je er niet zomaar aan beginnen.
  • Gewicht van de laptop is vaak een groot probleem. Voorkeur van onderwijsinstelling gaat vaak uit naar stevige zakelijke notebook. Student wil graag klein en licht.
  • Helemaal naar laptops is een illusie, voor zware (met name grafische) applicaties zal het vaste netwerk noodzakelijk zijn. Dit werd door meerdere groepen benoemd. De vaste pc zal niet verdwijnen, net zoals het bekabelde netwerk.
  • Er zijn ook instellingen die alweer afstappen van massaal laptop gebruik. De reden is dan vooral gelegen in het feit dat het hebben van een laptop in de klas onvoldoende toegevoegde waarde biedt bij de specifieke opleiding. Veel instellingen geven aan dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het didactische gebruik van de laptop.
  • Technische problemen moet je zien als randvoorwaarde, het mag geen drempel meer zijn. We moeten in staat zijn technische problemen op te lossen.
  • Er is veel onduidelijkheid over licenties. Kosten van software- en contentlicenties worden vaak als een belemmering gezien.

 

Tijdens de sessies werd ook gesproken over wat de beste manier is om informatie over dit onderwerp met elkaar te delen. De SURFgroep “laptopsinhetmbo” wordt helaas door niemand gebruikt. Geconcludeerd werd dat sessies zoals vandaag of zoals de sessie die vorig jaar door de licentiecommissie van saMBO~ICT is georganiseerd, als prettig worden ervaren. Fysiek samenkomen en ervaringen delen werkt kennelijk toch het beste.

Al met al vond ik het een zeer nuttige dag. Vanuit SLBdiensten kan ik aangeven dat wij continu met softwareleveranciers in gesprek zijn om ervoor te zorgen dat licentiemodellen aansluiten bij de ontwikkelingen die er op dit moment plaatsvinden. Ons doel is om ervoor te zorgen dat onderwijsinstellingen zo min mogelijk geld uit hoeven te geven aan ICT en zoveel mogelijk beschikbaar hebben voor het onderwijs. Daarnaast streven we ernaar de kosten voor de student zo laag mogelijk te houden.

Voor wat betreft onduidelijkheid om het gebied van de licenties zijn wij bij SLBdiensten aan het werk om per leverancier met duidelijke overzichten te komen over wat er wel en niet mag bij dit soort projecten. Schroom niet om contact met mij of met mijn collega’s op te nemen als er vragen zijn. Wij hebben inmiddels ook veel ervaring rondom grote laptop-projecten en overleggen vaak met instellingen over de beste en voordeligste wijze om de software op de laptop te krijgen.